logo
Tandtechniek van Beijsterveldt
Stationsstraat 42
5121 ED Rijen
info@ttlvanbeijsterveldt.nl  
Bel voor info of een afspraak:
(0161) 227 663

Deze privacy-verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt en opgeslagen.

Tandtechniek van Beijsterveldt

Tandtechniek van Beijsterveldt, gevestigd aan Stationsstraat 42 5121 ED Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ttlvanbeijsterveldt.nl
Tandtechniek van Beijsterveldt VOF
Stationsstraat 42
5121 ED Rijen
tel.+31 161 227 663

M.Gabriëls is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandtechniek van Beijsterveldt. Hij is te bereiken via info@ttlvanbeijsterveldt.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tandtechniek van Beijsterveldt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Voor de (extern gehoste) ophaalopdracht dienst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– Geslacht
– Naam contactpersoon
– Bedrijfsnaam
– Adres
– Email adres
– Telefoonnummers
– Taalvoorkeur

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ttlvanbeijsterveldt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tandtechniek van Beijsterveldt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Tandtechniek van Beijsterveldt analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tandtechniek van Beijsterveldt neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandtechniek van Beijsterveldt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tandtechniek van Beijsterveldt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens: IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser + apparaat type
Bewaartermijn: Max. één jaar
Reden: Beveiliging website, bescherming tegen hacking en datalekken

Gegevens over de activiteit van de bezoeker op deze website
Bewaartermijn: 26 maanden
Reden: Functionaliteit website, aanscherpen inhoud

Gegevens t.b.v. (extern gehoste) ophaalopdracht dienst
Bewaartermijn: 12 maanden na beëindiging dienstverlening
Reden: Orderadministratie

Delen van persoonsgegevens met derden

Tandtechniek van Beijsterveldt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandtechniek van Beijsterveldt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op de betreffende website. Stel dat u een ingesloten YouTube filmpje op onze website bekijkt en tegelijkertijd ingelogd bent op uw YouTube account, dan kan YouTube u “volgen”.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tandtechniek van Beijsterveldt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandtechniek van Beijsterveldt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ttlvanbeijsterveldt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tandtechniek van Beijsterveldt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tandtechniek van Beijsterveldt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ttlvanbeijsterveldt.nl

Deze privacy-verklaring is samengesteld met behulp van de ‘privacy-statement’ generator van Veilig Internetten.

25/05/2018