logo
Tandtechniek van Beijsterveldt
Stationsstraat 42
5121 ED Rijen
info@ttlvanbeijsterveldt.nl  
Bel voor info of een afspraak:
(0161) 227 663

De kosten van uw nieuw kunstgebit of klikgebit worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt zelf wel de onderstaande wettelijke eigen bijdrage.

Voorbeeld 2024:

Omschrijving Uw eigen bijdrage
Kunstgebit onder € 165,- * gemiddeld
Kunstgebit boven € 160,- * gemiddeld
Klikgebit bovenkaak (implantaat prothese) 8% van de totale kosten
Klikgebit onderkaak (implantaat prothese) 10% van de totale kosten
Opvullen volledig kunstgebit 10% van de kosten, tot een maximum van €45,-
Reparatie volledig kunstgebit 10% van de kosten, tot een maximum van €45,-

* Indicatie, omdat er verschillen zijn in de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeringen.
* Het door u te betalen bedrag is de “wettelijke eigen bijdrage”: 25% van de totale kosten. De overige kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.
* De eigen bijdrage is exclusief uw “eigen risico“. Voor 2024 is dat € 385,-

Heeft u ook een “aanvullende tandartsverzekering”? Dan vergoedt uw zorgverzekering een gedeelte van uw eigen bijdrage. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Tandtechniek van Beijsterveldt

Uw mondzorgrekening

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Uw rekening op papier of online?

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.